Gizlilik Politikası

MFA Gizlilik Politikası
-----------------------------------------

İşbu gizlilik politikası MFA Hukuk Bürosu’nun (“MFA”, “biz”, yahut “bizim”)  www.mfahukuk.com adresli websitesi ve diğer websiteleri, mobil uygulamalar yahut MFA’nın sahibi olup kontrol ettiği online hizmetler (hepsi birlikte “Siteler”) aracılığıyla topladığı kişisel ve kişisel olmayan tanımlanabilir bilgileri ne şekilde toplayıp kullandığını açıklamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası çevrimdışı toplanan bilgiler bakımından uygulanmamakta ve vekalet ilişkisi söz konusu olduğunda MFA’nın bilgi kullanımını açıklamamakta; çünkü yasal olarak müvekkil bilgileri yüksek avukatlık etiği kurallarına tabi olarak kullanılmaktadır.  Bu sebeple, işbu Gizlilik Politikası avukat-müvekkil ilişkisi kapsamında elde edinilen bilgilere uygulanmamaktadır.


Topladığımız Bilgiler
----------------------------------

Bizim Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde yahut bizimle iletişime çeşitli sorgulamalar yahut istihdam imkanları dolayısıyla iletişime geçtiğinizde MFA’da hakkınızda iki çeşit bilgi toplanmaktadır: (1) bireysel olarak tespit edilebilir bilgi (isminiz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresini, eğitim ve istihdam bilgileriniz gibi) ve (2) bireysel olmayan bir araya getirilmiş bilgiler (sitemizdeki hangi sayfaları ziyaret ettiğinize dair bilgiler gibi).

Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler
MFA’nın sizinle ilgili olarak topladığı ve muhafaza ettiği kişisel olarak tanımlanabilir nitelikte tek bilgi sizin MFA ile paylaştıklarınızdan ibarettir. Sözgelimi, Sitelerimizde sunulan çok çeşitli linklere tıklamak suretiyle, örneğin “İletişim” sayfasında sağlanan köprü bağlantısı üzerinden bir MFA avukatı ile e-posta adresi ile iletişim kurarak yahut bir bültene ya da hukuki bildirime üye olarak bilgi paylaşmış olabilirsiniz. Bu gibi durularda, MFA sizin isminizi, adresinizi, e-posta adresinizi, ve sair kişisel bilgilerinizi talebinize yahut sorunuza cevap verebilmek maksadıyla toplayabilir. Biz ayrıca Sitelerimiz üzerinden iş başvurusunda bulunmanız halinde kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi toplayabiliriz.

Kişisel Olmayan Tanımlanabilir Bilgiler 
MFA ayrıca Sitelerimizi ziyaretiniz esnasında kişisel olmayan tanımlanabilir bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgi çeşitli şekillerde bir araya getirilebilecek olup kimliğinizin tespiti maksadıyla kullanılamayacaktır.


Çerezler ve Benzer Teknolojiler  
------------------------------------------------------ 

Biz ve izin vermiş olduğumuz belirli üçüncü taraflar hizmetlerimizi sunmak ve bilgi toplanmasına yardımcı olmak masadıyla çerez ve benzeri teknolojileri kullanmaktayız. Bizler yahut üçüncü taraflar oturum çerezleri yahut kalıcı çerezler kullanabiliriz. Oturum çerezleri ziyaretinizin belirli bir süresince kullanılmakta ve internet tarayıcınızı kapattığınızda silinmektedir. Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde (harddisk) sizin tarafınızdan silinene kadar yahut süreleri dolana kadar kalmaktadır. Farklı çerezler aşağıda izah edilecek farklı fonksiyonların icrası bakımından kullanılmaktadır:

Esaslı: Bazı çerezler Sitelerimiz içerisinde gezinim sağlamanızı ve Sitelerin güvenli bölümlerinize erişim sağlanması gibi özelliklerini kullanılmanızı mümkün kılmak bakımından esaslı niteliktedir. Bu nevi çerezler olmaksızın kullanmakta olduğunuz cihazınıza uygun içeriklerin sağlanması mümkün değildir.

Tarama ve fonksiyonellik: Bu nevi çerezler Sitelerde yapmış olduğunuz, tercih edilen dil ve gelişmiş daha kişisel özelliklere yönelik tercihlerinizi hatırlamamızı sağlamaktadır. 

Performans ve analitik ölçümleme: Bizler Sitelerin performansının arttırılması ve tercihlerinize yönelik olarak geliştirilmesi maksadıyla Sitelerimizi nasıl kullandığınızı gösterir kendimize ve üçüncü taraflara ait çerezler kullanmaktayız. Sözgelimi, web sitesi kullanımı ve aktivitesinin ölçümlenmesi maksadıyla Google Analytics kullanmaktayız. 

Çerez yönetiminin birkaç yoldan sağlanması mümkündür. İnternet tarayıcınızı tüm çerezlerin reddedilmesi yahut çerez gönderimini göstermesi yönünde talimatlandırabilirsiniz. Birçok tarayıcıda bulunan Yardım özelliği, çerezlerin nasıl kabul edileceği, devre dışı bırakılacağı yahut yeni bir çerez aldığınızda haberdar edilmeniz hakkında bilgi sağlamaktadır. Ancak “kesinlikle gerekli” çerezlerin bloke edilmesi yahut silinmesi halinde Sitelerimize ait bazı özelliklere erişim sağlayamayacağınızı lütfen not ediniz.


Bilgilerinizin Kullanımı

----------------------------------------

1. Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerinizin Kullanımı
MFA Siteleri aracılığıyla toplanan kişisel olarak tanımlanabilir verileri öncelikli olarak aşağıdaki amaçlarla kullanmaktadır:

- Tarafınızca talep edilen haberlerin, hukuki bildirimler gönderimi yahut eğitim seminerlerine ilişkin bilgilerin yahut sizler için fayda sağlayacağına inandığımız sair organizasyonlar bilgilerinin gönderimi gibi bilgilerin  sizlere gönderilmesi,
- İşe alım taleplerinizin değerlendirilmesi,
- Tarafınızca talep olunan sair işlem veya hizmetlerin tamamlanması,
- İşbu Gizlilik Politikası hakkında yahut kullanım koşulları hakkında gerekli olması halinde sizlere bildirimde bulunulması.

Yukarıda belirtilen gerekçelerden biri dolayısıyla MFA’nın kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi toplaması halinde, bu bilgileri kendi veri tabanında yahut serverlarından birinde (bir ya da daha fazla) muhafaza edebilecektir. İşbu Gizlilik Politikası kapsamında MFA’nın bilgilerinizi kullanmasını ve muhafaza etmesini istemiyorsanız lütfen MFA yada avukatlarına herhangi surette kişisel olarak tanımlanabilir bilgi göndermeyiniz.


2. Kişisel olmayan Tanımlanabilir Bilgilerin Kullanımı
MFA kişisel olmayan tanımlanabilir bilgilerinizi Sitelerinin yönetimi için kullanmaktadır. MFA Sitelere yapılan ziyaretlere ilişkin verileri analiz edebilecek, Sitelerin daha erişilebilir ve ilgi çekici hale getirilmesi maksadıyla kullanabilecektir. MFA bu verileri Sitelerin MFA hizmetleri ile ilgili bakımlarının sağlanabilmesi maksadıyla üçüncü taraflarla paylaşabilecektir.


Veri İşlemenin Hukuki Dayanağı 
------------------------------------------------------

Yukarıda belirtilen kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin işlenmesi faaliyetlerini takip eden hukuki dayanak kapsamında sürdürmekteyiz:

Talep edilen bilgilerin tarafınıza ulaştırılması maksadıyla yapılan işleme Genel Verilerin Korunması Hakkında AB Regülasyonu (General Data Protection Regulation – GDPR) madde 6/1-1a hükmü ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Kişisel Verilerin Korunmasına dair 6698 sayılı Kanunu (KVKK) m. 5/1 hükmü kapsamında kendi rızanıza binaen işlenmesi,

İşe alınma taleplerinin değerlendirilmesi, tarafınızca talep edilen bir işlemin sonuçlandırılması ve 
sizinle bir sözleşme akdedilerek sözleşmenin ifa edilmesi için gerekli olan politikalarımızda meydana gelen değişikliklerin size bildirilmesi amaçları ile GDPR m. 6/1-1b ve 6698 sayılı KVKK m. 5/2c hükümleri kapsamında veri işlenmesi. Bilginin Paylaşılması ve İfşa Edilmesi
-----------------------------------------------------------------

1. Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgi
MFA aşağıdaki hallerde kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi paylaşabilir yahut ifşa edebilir:

a. Size bir hizmet verilmesi. Sözgelimi, MFA tarafından tanıtılan yahut desteklenen ir webinar’a yahut sair eğitim seminerine katılım sağlamayı seçtiğinizde söz konusu hizmetin size temin edilebilmesi için kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

b. Tarafınızca yapılan bir talebin işleme alınması. Sözgelimi, Sitelerimiz aracılığıyla bir işe başvurmanız halinde bilgilerinizi üçüncü taraf istiham hizmeti verir kurumlarla yahut sair üçüncü taraflarla işe alım talebinizin analizi ve yerine getirilmesi maksadıyla paylaşabiliriz.

c. Sitelerimizin bakımının sağlanması maksadıyla bizlere destek sağlayan ve bizlere sair idari hizmetler (veri yönetimi ve analizi ve MFA adına müşteri iletilerinin gönderilmesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) sağlayan Bağımsız üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, temsilci yahut bağımsız yükleniciler veri aktarımı. Bahis konusu bağımsız üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri, sorumlu oldukları idari hizmetlerin verilmesi amacı haricinde kullanmamalarının temini için gerekli önlemler tarafımızca alınmaktadır. Sitelerimizi yönetmemize yardımcı olan bahis konusu  bağımsız üçüncü taraf servis sağlayıcıları kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerine erişebildiklerinden, bağımsız üçüncü taraf servis sağlayıcılarımızın bilgilerinize erişmesini istemiyorsanız, lütfen herhangi bir kişisel tanımlanabilir bilginizi tarafımızla paylaşmayınız.

d. Yasal mevzuata uymak veya yasal mevzuatın gereksinimlerine uyulması yahut tarafımıza bildirilen hukuki prosedüre uymak bakımından iyi niyetle söz konusu eylemin gerekliliğine inanılması, MFA’nın yasal haklarının korunması veya aciliyet kesbeden durumlarda son kullanıcılarımızın kişisel güvenliğinin sağlanması.

e. Tanımlayıcı olmayan ve toplu kullanımı ve ziyaretçilerimizden ve müşterilerimizden gelen yüksek hacimli istatistiksel bilgileri izlemek ve analiz etmek toplamak ve bu bilgileri üçüncü taraflara sağlamak.

İşbu Gizlilik Politikasında belirtilenlerin haricinde yahut bilgi talebinde bulunduğumuzda başka bir suretle sizin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi herhangi bir üçümncü tarafla paylaşmamaktayız. 

2. Kişisel Olmayan Tanımlanabilir Bilgi
Sitelerden toplanan kişisel olmayan tanımlanabilir bilgileri yukarıda belirtilen şekilde kullanmaktayız. Bahis konusu kişisel olmayan tanımlanabilir bilgileri üçüncü taraflara paylaşmamız sözkonusu olabilecektir.


Seçim
----------

MFA’dan bir e-posta bildirimi aldığınızda ancak bu nevi bir e-posta bildirimini almayı arzu etmediğinizde lütfen söz konusu e-posta göndericisine bildirimde bulununuz yahut e-postada bulunan üyelikten ayrılma talimatlarını takip ediniz. MFA uygulanabilir olması halinde bu yöndeki herhangi bir talebinizin yerine getirilmesi ve/veya yönetimi altındaki veritabanından bilgilerinizin silinmesi maksadıyla makul çabayı gösterecektir.


Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
------------------------------------------------------------

MFA işbu gizlilik politikasının zaman zaman değiştirilmesi hakkını saklı tutmaktadır. Değişiklik yaptığımızda, aşağıda bulunan son güncelleme tarihi de revize edeceğiz. İşbu gizlilik politikasında bizlere sağlamış olduğunuz kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin kullanılması ve ifşa edilmesinde önemli oranda daha az kısıtlayıcı olabilecek değişikliler yapılması halinde, bize sağlamış olduğunuz birincil nitelikteki e-posta adresinize bildirim gönderip Sitelerimizde belirgin bir bildirimde bulunacağız.


Güvenlik
---------------

Internet üzerindeki hiçbir veri iletiminin yüzde yüz oranında güvenli olmasının garanti edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle MFA, paylaşmış olduğunuz herhangi bir bilginin güvenliğini kesin olarak garanti edememekte olup, MFA’ya göndermiş olduğunuz herhangi bir bilginin kendi sorumluluğunuz altında olduğunu kabul edersiniz ; bununla birlikte MFA internet üzerinden yetkisiz erişimin engellenmesi maksadıyla güvenlik duvarları (firewall) uygulamaktadır.


Verilerin Alıkonulması
--------------------------------------

Kişisel bilgilerinizi işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu sürece muhafaza edeceğiz. Yasalar bazı bilgilerin belirli bir süre boyunca muhafaza edilmesini zorunlu kılabilir.


Şahsi Haklarınız
---------------------------

Bilgilerinizin bir kopyasını bunların düzeltilmesi, silinmesi yahu işlenmesinin engellenmesi için isteyebilmeye yahut bu bilgilerin bir kısmının başka kuruluşlara aktarılmasını talep edebilmeye hakkınız olabilecektir. Rızanız alınarak yapılan bazı işleme fillerine itiraz etme ve rızanızı geri alma hakkına da sahip olabileceksiniz. Bu haklar sözgelimi yasal zorunluluk dolayısıyla verilernizin işlenmesinin gerekli olduğunun tarafımızca ispat edilmesi gibi bazı hallerde sınırlanabilecektir. Bu bazı durumlarda rızanızı geri almış olsanız dahi bilgilerinizin tarafımızca saklanmaya devam edilebileceği manasına gelmektedir.
 
Verilerinizşn tarafımızca nasıl işlendiğine dair tüm sorgulamalarınıza cevap verebilmeyi ümit ediyoruz. Verilerinizin tarafımızca nasıl işlendiğine dair çekincelerinizin olması halinde veyahut bildirimlerimizi almaktan vazgeçmeniz halinde lütfen bizlerle info@mfahukuk.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçiniz. Çekincelerinizin giderilememiş olması halinde ilgili veri koruma otoritesine şikayette bulunma hakkınız da bulunmaktadır.


Uygulanabilir Hukuk ve Yetkili Merciler
-------------------------------------------------------------------

Türkiye’nin milletlerarası özel hukuk kurallarına tabi olunmaksızın işbu Gizlilik Politikasına ve herhangi bir iddianızın yahut tarafımıza yönelik bir uyuşmazlığın bulunması halinde Türk hukukunun uygulanmasını kabul etmektesiniz.

Ayrıca, işbu Gizlilik Politikasına dair ihtilafların veya iddiaların, Ankara, Türkiye'de bulunan bir mahkeme tarafından çözüleceğini kabul edersiniz ve söz konusu mahkemelerin münhasır yargı yetkisinin kullanılmasını kabul etmektesiniz. 

Son Güncelleme Tarihi: 30.01.2024