Hukuki Bildirim

Site İçerikleri Hukuki Tavsiye İçermemektedir. MFA Hukuk Bürosu websitesi, www.mfahukuk.com (“Websitesi”) ve tüm içerikleri genel bilgilendirme maksadıyla sunulmakta olup, güncel hukuki gelişmeleri, içtihatları yahut anlaşmaları yansıtmayabilecektir. Bu Websitesinde yahut sair bağlantılı internet sitelerinde verilen bilgiler hiçbir konuda hukuki danışmanlık yerine geçmek üzere hazırlanmamış olmakla birlikte, hukuki tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. İçerik alıcısının bulunduğu yargı alanı içerisindeki yetkili merciler nezdinde lisans almış bir hukukçudan, spesifik durum ve olgulara dayalı olarak şekillenen ilgili meseleye uygun hukuki yahut sair profesyonel tavsiye alınmaksızın hiçbir içerik alıcısı, işbu Websitesi yahut sair bağlantılı internet sitesi içeriklerinde bulunan yahut bu içerikler aracılığıyla erişilen içeriklerine dayalı olarak harekete geçmemeli yahut harekete geçmekten sakınmamalıdır.

Vekil-Müvekkil İlişkisi Kurulmamaktadır. Websitesi’nin ve Websitesinde sunulan hizmetlerin tarafınızca kullanılması dolayısıyla hiçbir şekilde avukat-müvekkil ilişkisi kurulmayacaktır. Websitesi aracılığıyla tarafınızca paylaşılan hiçbir bilgi MFA Hukuk Bürosunca açıkça kabul edilmedikçe gizli yahut şahsi-kişisel bilgi olarak sınıflandırılmayacaktır.

Internette Faaliyette Bulunmanın Riskleri. Elektronik iletişim ve veri tabanlarının hatalara, tahrifatlara ve ihlallere maruz kaldığını ve MFA Hukuk Bürosu’nun makul güvenlik önlemlerini uygulamasına rağmen, MFA Hukuk Bürosu’nun yahut MFA Hukuk Bürosunun bir parçası olan bir işletmenin bu tür olayların gerçekleşmeyeceğini garanti yahut taahhüt etmediğini idrak edip onaylamaktasınız. MFA Hukuk Bürosunca çeşitli zamanlarda sağlanan tüm erişim ve güvenlik prosedürlerini takip etmeyi; MFA Hukuk Bürosunun herhangi bir güvenlik önlemini yahut uygulamasını bertaraf etmeye, işlevsiz kılmaya çalışan üçüncü şahıslara yardım ve yataklık etmemeyi bu maksatlı herhangi bir fiilde bulunmamayı kabul etmektesiniz.

Üçüncü Taraf İnternet Sitesi Bağlantıları. Websitesi üçüncü taraf internet sitelerine köprü oluşturan erişim linkleri içerebilir. MFA Hukuk Bürosu yahut MFA Hukuk Bürosunun bir parçasını oluşturur başka bir kuruluş Websitesi haricinde üçüncü taraf internet sitelerince yahut bu siteler aracılığıyla sağlanan mal ve hizmetlere yönelik hiçbir temsil, taahhüt yahut destekte bulunmamakta bu nevi sitelere dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.  Bu tür web sitelerinin, ürünlerin veya hizmetlerin gizlilik politikalarına, kabul edilebilir kullanım politikalarına veya bu Sözleşmenin hükümlerinden büyük ölçüde farklı olan diğer kullanım koşullarına tabi olabileceğinin farkında olmalı ve bu nevi web sitelerini kullanmadan önce ilgili kullanım koşullarını incelemelisiniz.