Nerede ve nasıl ortaya çıkarsa çıksın en kompleks sorunların çözümü için büromuzun tüm bilgi, tecrübe ve enerjisini bir araya getiriyoruz.

Haberler

İcra ve İflas Hukuku

MFA genç, dinamik ve alanına hâkim bir kadro ile icra takiplerini en hızlı şekilde neticelendirmek için tüm enerjisini müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır. MFA, her türlü (çek,senet,ipotek,rehin vs.) alacaktan kaynaklanan borçların takip ve tahsilatı işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca borçlularla ilgili borçtan kurtulma da dahil olmak üzere her türlü itiraz davaları yürütülmektedir.MFA, takiplere ilişkin olarak, takiplerin semeresiz kalmaması için, ticareti terk davaları, alacaklıyı zarara sokmak kastı ile borçlunun yaptığı malvarlığına ilişkin tüm devirler ve tasarrufların iptali davaları ve buna ilişkin ceza davaları dahil olmak üzere bir alacağın tahsil edilebilmesi için gerekli tüm davalar en kısa zamanda ve en kapsamlı şekilde büromuzca başlatılmakta ve yürütülmektedir.