Nerede ve nasıl ortaya çıkarsa çıksın en kompleks sorunların çözümü için büromuzun tüm bilgi, tecrübe ve enerjisini bir araya getiriyoruz.

Haberler

İdare Hukuku

MFA müvekkillerini Türkiye’de yürütülen her türlü idari prosedürler ve davalarda desteklemektedir. Bu kapsamda müvekkillerimizin çeşitli idari düzenlemeler, tebliğler, kararnameler, yönetmelikler ve kararlara karşı farklı mekanizmalar aracılığıyla desteklemekteyiz. Bunlar iptal davaları, idari cezalara karşı yürütülen davalar yahut idari eylem-işlemlerden doğan zararların tazmini istemlerini içermektedir.MFA, risk değerlendirmelerinden müzakere veya uzlaşma stratejileri geliştirmeye, işlemlerin başlatılmasına, dilekçelerin hazırlanmasına, devlet kurumları nezdindeki başvurular ve idari mahkemelerde temsile kadar uzanan kapsamlı bir destek sunmaktadır. Verilen destek müvekkillerin karşılaştığı hukuki, ticari, ve itibari riskler de gözönünde bulundurmak suretiyle ticari aksamaların ve gereksiz maliyet ve risklerin minimum seviyeye indirilmesini de amaçlar niteliktedir.