Nerede ve nasıl ortaya çıkarsa çıksın en kompleks sorunların çözümü için büromuzun tüm bilgi, tecrübe ve enerjisini bir araya getiriyoruz.

Haberler

İş Hukuku

MFA müvekkillerini her türlü istihdam ve iş sorunları bakımından ileriye dönük bir yaklaşımla temsil etmekte ve desteklemektedir. MFA’nın geleneksel iş-istihdam hizmetlerine yönelik ileriye dönük bakış açısı, dava takibi, kurumsal yönetim ve İK politikalarının bir arada ele alınarak kapsamlı çözümler sunulması ile kendini göstermektedir. Temel amaç müvekkillerin iş-istihdam uyuşmazlıklarıyla, kapsamlı, düşük maliyetli ve kesintisiz olarak başa çıkmalarını ve benzeri uyuşmazlıkların tekrarlanmasını önleyici tedbirlerin ilerisi için de alınmasını sağlamaktır.MFA çalışanlara yönelik disiplin soruşturmaları, uyuşmazlıklar, iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yanı sıra çalışanlara yapılan toplu ödemeler veya yöneticilerin ve organların sorumluluğuna ilişkin risk değerlendirmelerinin yürütülmesi süreçlerinde kapsamlı öneriler ve müzakereye dayalı çözümler sunmaktadır. İş sözleşmelerinin, fesih bildirimlerinin ve ihtar mektuplarının ve her türlü diğer hassas belgelerin taslaklarının hazırlanması da bu desteğin kapsamındadır.

Müvekkillerin iş uyuşmazlıklarında ve bunlara bağlı süreçlerin yönetiminde temsili birçok konuda müvekkillerin desteklenmesini kapsamaktadır. Bu çerçevede iş kazaları, emeklilik ve sosyal sigorta, toplu ödemeler, haksız fesih uygulamaları, fazla çalışmalar, mobing ve yeniden istihdam gibi konularda müvekkillere en doğru ve efektif hukuki çözümlerin oluşturulması ve uygulanmasında ihtiyaç duyulan hukuki destek sağlanmaktadır.