Nerede ve nasıl ortaya çıkarsa çıksın en kompleks sorunların çözümü için büromuzun tüm bilgi, tecrübe ve enerjisini bir araya getiriyoruz.

Haberler

Sigorta Hukuku

Sigorta uyuşmazlıkları ciddi finansal boyutlarda ve ticari riskleri içerir, tipik olarak son derece kompleks ve teknik nitelikte uyuşmazlıklardır. Doğası gereği hassas ve altında yatan geniş ölçekli meseleler sigorta uyuşmazlıklarını daha da komplike hale getirmektedir. MFA sigortacıların, sigortalıların ve aracı kurumların temsiline dayalı son derece kapsamlı bir tecrübeye sahiptir.Desteğimiz, stratejik müzakere ve uzlaşma süreçleriyle birlikte dava, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri dahil olmak üzere son derece geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. MFA ayrıca, müvekkillerini sigorta öncesi hazırlık aşamasında bireysel politikalar için özel risk değerlendirmeleri sunarak proaktif bir şekilde anlaşmazlıklardan kaçınmalarını desteklemektedir.

Ayrıca, reasürörlere politika riskleri hakkında tavsiyelerde bulunup ve reasürörler için potansiyel olarak ortaya çıkabilecek nihai riskleri önlemek için poliçe sahiplerini yargı mercileri temsil etmekteyiz.