Resmi Gazete

Nerede ve nasıl ortaya çıkarsa çıksın en kompleks sorunların çözümü için büromuzun tüm bilgi, tecrübe ve enerjisini bir araya getiriyoruz.

11-11-2019

Anayasa Mahkemesi Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkının İhlaline Karar Verdi

Anayasa Mahkemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Burcu Bardakçı ve Erdem Yinanç’ın 2015 ve 2016 yıllarında yoğun bir şekilde gerçekleşen bombalı terör eylemleri protesto etmek amacıyla astıkları pankartların polis zoruyla indirilmesinin Anayasa’nın 34. Maddesinde yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali niteliğinde olduğuna karar verdi. 

31.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2016/13475 no.lu bireysel başvuruya ilişkin 11.09.2019 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararına erişim için bkz: ► https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191031-10.pdf