Hukuk Haberleri

Nerede ve nasıl ortaya çıkarsa çıksın en kompleks sorunların çözümü için büromuzun tüm bilgi, tecrübe ve enerjisini bir araya getiriyoruz.

10-11-2019

Yargı Reformu Paketi Yasalaştı

Ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 1. Yargı Reformu Paketi olarak ta anılan 7188 no.lu kanun 24.10.2019 gün ve 30928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan başlıca düzenlemeler şu şekilde sıralanabilir:

▬ Kanunun 29. Maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286. maddesinde düzenleme yapılarak Cumhurbaşkanına hakaret, suç işlemeye tahrik, hakaret gibi temyiz kanun yolu kapalı olan bazı suçlar yönünden temyiz yolu açılmış;

▬ Avukatlık mesleğine giriş sınava tabi tutulmuş;

▬ 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.” hükmü eklenmiş;

▬ 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu m. 250 hükmünde yapılan değişiklikle bazı suçlar bakımından seri yargılama usulü uygulanması düzenlenmiştir.